• تکمیل ظرفیت

  • n00120899-b

  • مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تا 31 تیر ماه تمدید شد + لینک دانلود دفترچه
  • دکتر «فرهاد رهبر» به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد.