اطلاعیه شماره یک ویژه ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت

معاونت آموزشی و امور تحصیلات تکمیلی واحد الکترونیکی، اطلاعیه ای درباره پذیرفته شدگان در مرحله تکمیل ظرفیت صادر کرد. اطلاعیه های بعدی نیز از همین طریق اعلام خواهد شد.

اطلاعیه شماره ۱ ثبت نام تکمیل ظرفیت

قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان واحد الکترونیکی در تکمیل ظرفیت سال ۹۶

پذیرفته شدگان گرامی، ضمن تبریک به مناسبت قبولی شما در دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، بزرگترین دانشگاه مجازی کشور، به استحضار می رساند زمان شروع ثبت نام اینترنتی، متعاقباً از طریق سایت واحد اطلاع رسانی خواهد شد.

معاونت آموزشی و امور تحصیلات تکمیلی

بازتاب از سایت