اطلاعیه معاونت آموزش درباره دروس تلفیقی دانشکده مدیریت

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی اطلاعیه ای درباره دروس تلفیقی دانشکده مدیریت منتشر کرد. متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر می باشد:

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دانشکده مدیریت می‌رساند، با توجه به محدودیت ظرفیت کلیه کد مشخصه‌های دروس:

 * تحلیل آماری

 * حسابداری مدیریت

* روش تحقیق

در نیم سال جاری (نیم سال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷) ، شیوه تدریس کلاس شما (آنلاین، تلفیقی) بنا بر اولویت ثبت نام شما تعیین می‌گردد.

توجه داشته باشید درصورتیکه انتخاب شما شرکت در کلاس آنلاین بوده و ظرفیت کلاس‌های آنلاین تکمیل شده باشد، کلاس شما بصورت خودکار از نوع تلفیقی خواهد شد.

بازتاب از سایت