اطلاعیه ویژه دانشجویان جدیدالورود نظامی/ ارائه نامه موافقت با تحصیل حد اکثر تا ۳۰ آبان

معاونت امور دانشجویی طی اطلاعیه مهمی از دانشجویان شاغل در ارگانهای نظامی- ورودی ۱۳۹۶- خواست تا در صورت نداشتن کارت پایان خدمت، نامه موافقت با ادامه تحصیل خود را ارائه دهند.

????????????????????????????????????????????????????

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر می باشد:

قابل توجه دانشجویان شاغل در ارگانهای نظامی ورودی ۱۳۹۶

کلیه دانشجویان ورودی ۱۳۹۶ شاغل در ارگانهای نظامی که فاقد کارت پایان خدمت می باشند می بایست حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ نامه موافقت با ادامه تحصیل از یگان مربوطه را به امور دانشجویی واحد الکترونیکی ارائه نمایند در غیر اینصورت ثبت نام آنها کان لم یکن محسوب خواهد شد .

بازتاب از سایت