برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد اسلامی از پنجشنبه مطابق برنامه

امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد اسلامی از پنجشنبه مطابق برنامه ریزی انجام شده برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی واحد الکترونیکی، بخشنامه معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص لغو امتحانات در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری و برگزاری امتحانات از پنجشنبه مطابق برنامه ریزی انجام شده صادر شده که متن آن به شرح ذیل است:

برقراری امتحان دانشجویان در پنجشنبه-951021