تخفیف ویژه دانشجویان جدیدالورود به مناسبت عید سعید غدیر

واحد الکترونیکی به پاسداشت همزمانی عید سعید غدیر و ایام ثبت نام پذیرفته شدگان در این واحد تخفیف ویژه ای برای این دسته از دانشجویان اعمال خواهد کرد.

به مناسبت تقارن این ایام مبارک، کلیه دانشجویان قبولی در نیمسال اول ۹۷_۹۶ تا پایان تحصیل از تخفیف ۱۰ درصدی در شهریه ثابت برخواردار می شوند. این تخفیف در طول ترم، در شهریه دانشجویان اعمال خواهد شد

بازتاب از سایت