مراحل تقاضای خروج از کشور دانشجویان مشمول اعلام شد

معاونت امور دانشجویی طی اطلاعیه ای مراحل تقاضای خروج از کشور را برای دانشجویان مشمول اعلام کرد.

 

متن کامل اطلاعیه در فایل زیر قابل مشاهده است.

 

اطلاعیه تقاضای خروج از کشور دانشجویان مشمول

بازتاب از سایت