پاسخ به همه سوالات آموزشی و پژوهشی دانشجویان

باتوجه به آغاز فصل ثبت نام پذیرفته شدگان در کنکور کارشناسی ارشد، پاسخ به سوالات متداول و مورد نیاز دانشجویان در سایت واحد الکترونیکی قرار گرفت. متن کامل پرسش های متداول به شرح زیر می باشد:

 سوالات دوره کارشناسی ارشد : سوالات آموزشی

۱- شرایط ثبت نام اولیه در واحد الکترونیکی به چه صورت است؟

پس از قبولی درآزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده / اداره ثبت نام

 

۲-نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان در واحد الکترونیکی چگونه است؟

پس از مطالعه دقیق اطلاعیه های مربوط به ثبت نام مندرج در سایت واحد، با مراجعه به سامانه ثبت نام اینترنتی در سایت واحد الکترونیکی، نسبت به بارگذاری مدارک و پرداخت شهریه اولیه اقدام نموده و پس از بررسی و تایید مدارک توسط کارشناسان مربوطه ثبت نام تکمیل می شود.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده / اداره ثبت نام

۳-نحوه برگزاری کلاس­ها و شرکت دانشجویان در کلاس­های آنلاین به چه صورت می باشد؟

باید در روز و ساعت مشخص شده کلاس وارد سیستم مدیریت یادگیری شده و در کلاس حضور یابید.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

۴-در دوره کارشناسی ارشد در هر نیمسال تحصیلی مجاز به اخذ چند واحد درسی می باشم؟

 دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال بین ۸ تا ۱۲ واحد درسی را انتخاب کند و در مواردی با توجه به وضعیت دانشجو و تایید واحد آموزش این تعداد می تواند به ۱۴ واحد درسی افزایش یابد.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

۵-با احتساب واحد پایان نامه چند واحد می توانم حداکثر در ترم بگیرم؟

با احتساب واحد پایان نامه تا سقف ۱۲ واحد می تواند اخذ نماید.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

۶-طول دوره کارشناسی ارشد چقدر است؟

طول مدت تحصیل در دروه کارشناسی ارشد حداقل ۴ ترم و حداکثر ۶ ترم می باشد.

و در مواردی با نظر (کمیسیون موارد خاص ) امکان تحصیل در ترم بیشتر از ۶ ترم نیز فراهم می گردد.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده / شورا و کمیسیون

۷-چگونه انتخاب واحد کنم؟

با توجه به تقویم آموزشی و زمان اعلام شده برای انتخاب واحد هر رشته به تفکیک ورودی در سایت دانشگاه با مراجعه به سیستم اتوماسیون آموزشی می توانند در روز و ساعت مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

۸-انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود (ترم اولی) و زمان آن به چه صورت می باشد؟

پس از تکمیل فرآیند ثبت نام اینترنتی، تنها برای دانشجویان جدیدالورود (ترم اولی) انتخاب واحد توسط کارشناس مربوطه در دانشکده  انجام خواهد شد و دانشجو می بایست از طریق سیستم اتوماسیون (در منوی امور آموزشی > برنامه هفتگی )از انتخاب واحد خود مطلع گردد.

 متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

۹-نحوه انتخاب واحد ترم دوم به بعد چگونه می باشد؟

طبق تقویم آموزشی و جدول زمانبندی انتخاب واحد مندرج در سایت واحد و با مراجعه به سیستم اتوماسیون در زمان مقرر می توانند انتخاب واحد نمایند.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

 

۱۰-چه تعداد درس جبرانی باید بگذرانیم؟

دروس جبرانی و تعداد آن ها بسته به تشخیص مدیرگروه تعیین و در هر رشته حداکثر ۱۲ واحد می باشد.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

۱۱-آیا نمرات دروس پیش نیاز (جبرانی) هم در کارنامه ثبت می شود؟

بله، اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال و میانگین کل دانشجو منظور نمی شود.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

۱۲-آیا حذف تک درس یا حذف اضطراری داریم؟

خیر. فقط در مقطع کارشناسی و طبق تقویم آموزشی امکان پذیر است.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

۱۳-زمان حذف و اضافه در واحد الکترونیکی چه زمانی می باشد ؟

-         در مقطع کارشناسی ارشد: براساس آیین نامه آموزشی حذف و اضافه وجود ندارد.

-         در مقطع کارشناسی: در هفته سوم ترم تحصیلی (مطابق تقویم آموزشی)

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

 

۱۴-کارت ورود به جلسه امتحان را چگونه و از کجا دریافت کنم؟

برای این منظور با توجه به اطلاعیه مندرج در سایت و رؤیت زمان مشخص شده جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات به سیستم اتوماسیون مراجعه نمایید.

متولی پاسخ به سوال: اداره امتحانات

 

۱۵-چگونه از اعلام نمرات امتحانی خود مطلع شوم؟

دانشجویان می توانند با مراجعه به سیستم اتوماسیون (در منوی امور آموزشی > اعتراض نمرات )نمرات خود را مشاهده نمایند.

متولی پاسخ به سوال: اداره امتحانات

۱۶-چگونه می توانم به نمره خود اعتراض کنم؟

تا ۷۲ ساعت پس از اعلام نمره توسط استاد امکان ثبت اعتراض برای دانشجو امکان پذیر می باشد که باید از طریق سامانه اتوماسیون اقدام گردد.

متولی پاسخ به سوال: اداره امتحانات

 

۱۷-تعداد جلساتی که می توانم در هر درس غیبت داشته باشم چند جلسه می باشد؟

کل تعداد جلسات هر درس در طول ترم ۱۶ جلسه می باشد که دانشجو مجاز می باشد تا سقف ۳ جلسه غیبت داشته باشد.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

۱۸-آیا می توانم چند روز پیش از امتحان درس را حذف کنم؟

خیر.تنها در صورت غیبت در امتحان می توان دروس را حذف نمود.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

۱۹-حداقل نمره قبولی در هر درس در دوره کارشناسی ارشد چند است؟

حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره و جبرانی در دوره کارشناسی ارشد، ۱۲ می باشد.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

۲۰-حداقل معدل در هر ترم چقدر باید باشد؟

حداقل میانگین نمرات دانشجو، در دوره کارشناسی ارشد، در هر نیمسال تحصیلی نباید از ۱۴ کمتر باشد. معدل کمتر از ۱۴ مشروطی تلقی می گردد.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

۲۱-حداقل معدل کل در دوره کارشناسی ارشد چقدر باید باشد؟

میانگین کل نمرات دانشجو قبل از اخذ پایان نامه و در نهایت در پایان دوره کارشناسی ارشد نباید کمتر از ۱۴ باشد. در غیر اینصورت فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد محسوب نمی شود.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

۲۲-درصورتی که معدل کمتر از ۱۴ باشد آیا امکان جبران وجود دارد؟

در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو به پایان نرسیده باشد، بنا به تشخیص شورای آموزشی واحد و مدیر گروه مربوطه می تواند تعدادی از دروس که نمرات وی در آن ها کمتر از ۱۴ می باشد فقط در یک نیمسال تحصیلی تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل،  فارغ التحصیل می شود.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده / شورا و کمیسیون

۲۳-با چند ترم مشروطی دانشجو در دوره کارشناسی ارشد از دانشگاه اخراج می شود؟

اگر دانشجو در دو نیمسال تحصیلی معدل کمتر از ۱۴ داشته باشد، از ادامه تحصیل محروم می شود.

تبصره: درصورتیکه دانشجو معدل کل بالای ۱۲ داشته باشد می تواند با درخواست به اداره شورا و کمسیون از یک نیمسال ارفاقی استفاده نماید.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده / شورا و کمیسیون

۲۴-آیا می توان در سایر واحد ها به صورت مهمان درس اخذ کرد؟

 خیر.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

۲۵-امکان انتقالی وجود دارد؟

خیر.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

۲۶-چگونه می توانم اعلام انصراف کنم؟

دانشجو می تواند به هر دلیل، از تحصیل انصراف نماید. در اینصورت باید درخواست خود را مبنی بر انصراف از طریق سامانه خدمات الکترونیکی بخش تسویه حساب ثبت نماید.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

۲۷-آیا امکان تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد وجود دارد؟

خیر تغییر رشته و گرایش ممنوع است.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

۲۸-آیا در واحد الکترونیکی کلاس حضوری هم داریم؟

بله، در صوت لزوم با هماهنگی استاد و دانشجو برای کلاس های رفع اشکال و یا امتحان میان ترم، کلاس حضوری برگزار می شود.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

۲۹-برای تحویل تکالیف کلاس، مقاله، پروژه و.. چه کار باید کرد و به چه کسی مراجعه نماییم؟

می بایست با استاد مربوطه هماهنگ گردد.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

۳۰-شرایط مهمان شدن از واحدهای دیگر به واحد الکترونیکی چگونه است؟

در زمانهای اعلام شده از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه و ثبت درخواست مهمانی در سامانه Monada.iau.ir در صورت موافقت، انجام پذیر است.

متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده

۳۱-مراحل اخذ گواهی اشتغال به تحصیل به چه صورت است؟

از طریق ثبت درخواست در سامانه خدمات الکترونیکی و یا مراجعه حضوری به حوزه معاونت دانشجویی واحد.

۳۲-اگر بخواهم مدرک تحصیلی دوره کارشناسی خود را به صورت موقت امانت بگیرم، به چه نحو عمل کنم؟

برای این منظور باید درخواست کتبی خود را به دانشکده مربوطه تحویل نمایید و پس از موافقت ایشان با ارائه چک یا سفته به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰  ریال و تعهد نامه که در زمان مقرر مدرک را به دانشگاه عودت نمایید، می توانید مدرک خود را برای مدت زمان کوتاهی به امانت بگیرید.

متولی پاسخ به سوال: بایگانی

۳۳-آیا می توانم در کارشناسی ارشد از مرخصی استفاده کنم ؟

بله.

متولی پاسخ به سوال: شورا و کمیسیون

۳۴-تا چند نیمسال می توانم از مرخصی تحصیلی استفاده کنم ؟

یک نیمسال برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دو نیمسال برای دانشجویان کارشناسی ( در موارد خاص با ارائه مدارک و مستندات در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص واحد یک نیمسال دیگر هم می توانید از مرخصی تحصیلی استفاده نمایید)

متولی پاسخ به سوال: شورا و کمیسیون

۳۵-آیا مدت مرخصی جزء سنوات تحصیل محسوب می شود؟

چنانچه درخواست مرخصی از سوی دانشجو باشد جزء سنوات تحصیلی محسوب می شود.

متولی پاسخ به سوال: شورا و کمیسیون

سوالات مدیر گروه

 ۱-برای انتخاب موضوع پایان نامه از چه کسی کمک بگیرم؟

برای این منظور می توانید از مدیرگروه آموزشی خود به صورت حضوری و یا در جلسات هفتگی که به صورت آنلاین در LMS برگزار می شود کمک بگیرید.

متولی پاسخ به سوال : مدیر گروه

۲-جلسات بررسی پروپوزال های ارسالی در گروه در چه تاریخ هایی انجام می شود؟

جلسات به صورت ماهیانه و معمولا در انتهای هر ماه برگزار می گردد. دانشجویان پس از آماده سازی پروپوزال می باید از طریق پورتال پژوهشی نسبت به ارسال آن اقدام نمایند.

متولی پاسخ به سوال : مدیر گروه / پژوهش دانشکده

۳-در صورت وجود سوال نسبت به ایرادات احتمالی مطرح شده در خصوص پروپوزال از چه کسی می توانم راهنمایی بگیرم؟

موارد مطرح شده در خصوص پروپوزال های دانشجویان در جلسات بررسی پروپوزال ها در گروه، به صورت کامل در پورتال پژوهشی و یا اطلاعیه های دانشکده درج می گردد اما در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می توانید از مدیر گروه خود کمک بگیرید.

متولی پاسخ به سوال : مدیر گروه

۴-برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص رشته گرایش تحصیلی خود از چه کسی می توانم کمک بگیرم؟

برای این منظور می توانید از مدیرگروه آموزشی خود به صورت حضوری و یا در جلسات هفتگی که به صورت آنلاین در LMS برگزار می شود کمک بگیرید.

متولی پاسخ به سوال : مدیر گروه

 ۵-در صورت وجود سوال در خصوص دروس ارائه شده در هر نیمسال با چه کسی می توانم صحبت کنم؟

برای این منظور می توانید با مدیرگروه آموزشی خود و یا همچنین کارشناس گروه مربوطه در ارتباط باشید.

متولی پاسخ به سوال : مدیر گروه / آموزش دانشکده

۶-در صورت وجود سوال در خصوص عملکرد اساتید در طول نیمسال تحصیلی با چه کسی می توانم صحبت کنم؟

برای این منظور می توانید با مدیرگروه آموزشی در ارتباط باشید.

متولی پاسخ به سوال : مدیر گروه

۷-در خصوص معادلسازی دروس گذرانده شده و قوانین آن چگونه مطلع شوم ؟

برای اطلاع از قوانین و آیین نامه های معادلسازی می توانید از کارشناس آموزش دانشکده راهنمایی بخواهید و برای اطلاع از دروس گذرانده شده و امکان معادلسازی آن می توانید به مدیر گروه مربوطه مراجعه نمایید.

متولی پاسخ به سوال : آموزش دانشکده / مدیر گروه

سوالات پژوهشی

 

۱- اولین فرصت ارائه و تصویب پروپوزال چه زمانی است؟

کلیه دانشجویان در نیمسال سوم تحصیلی می توانند موضوع پایان نامه خود را با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور (اختیاری) تعیین و به تصویب گروه آموزشی برسانند.

متولی پاسخ به سوال: پژوهش دانشکده

۲- روند تعیین استاد راهنما و موضوع پایان نامه به چه صورت می باشد؟

کلیه دانشجویان می توانند از طریق مراجعه به سیستم خدمات الکترونیکی به آدرس (apps.iauec.ac.ir) و با وارد نمودن نام کاربری (شماره دانشجویی) و رمز عبور (کد ملی) وارد پورتال پژوهشی شده و با توجه به لیست موجود در پورتال و همچنین ظرفیت اساتید از میان اساتیدی که دارای ظرفیت می باشند، استاد راهنما و موضوع پایان نامه خود را ثبت نمایند.

متولی پاسخ به سوال: پژوهش دانشکده

۳- روند تعیین استاد مشاور به چه صورت می باشد؟

به پیشنهاد استاد راهنما و نیز تایید گروه آموزشی کلیه دانشجویان می توانند با توجه به لیست موجود در پورتال و همچنین ظرفیت اساتید از میان اساتیدی که دارای ظرفیت می باشند، استاد مشاور پایان نامه خود را ثبت نمایند. لازم به ذکر است که انتخاب استاد مشاور به صورت اختیاری می باشد.

متولی پاسخ به سوال: پژوهش دانشکده

۴- نحوه برقراری ارتباط با اساتید راهنما و مشاور به چه صورت می باشد؟

دانشجویان موظف می باشند ابتدا از طریق آدرس ایمیل اساتید که در پورتال پژوهش موجود می باشد با اساتید مورد نظر ارتباط برقرار کرده و موضوع خود را با ایشان در میان بگذارند. در صورت موافقت اساتید برای همکاری با دانشجو در زمینه راهنمایی یا مشاوره پایان نامه، دانشجو اقدام به ثبت اسم ایشان در پورتال پژوهش می نماید.

متولی پاسخ به سوال: پژوهش دانشکده

۵- آیا می توان در پورتال پژوهش نام استاد جدیدی را به لیست اسامی اساتید راهنما و مشاور اضافه نمود؟

بلی. برای این کار بایستی استاد از طریق سایت واحد الکترونیکی و سامانه ثبت اطلاعات اساتید نسبت به ارسال مدارک خود اقدام نماید

متولی پاسخ به سوال: پژوهش دانشکده

۶- آیا در صورت لزوم امکان ویرایش موضوع پروپوزال وجود دارد؟

بلی این امکان در موارد خاص وجود دارد. برای این کار لازم است تا صرفا از طریق ایمیل با کارشناس پژوهش دانشکده مربوطه ارتباط برقرار نمایید. لازم به ذکر است دانشجو بایستی نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، موضوع جدید و موضوع قبلی خود را در ایمیل ارسالی ذکر نماید.

متولی پاسخ به سوال: پژوهش دانشکده

۷- مراحل تصویب پروپوزال در پورتال پژوهشی به چه صورت می باشد؟

۱-    انتخاب موضوع پایان نامه، استاد راهنما و استاد مشاور (اختیاری)

۲-    اخذ تاییدیه موضوع پایان نامه از استاد راهنما و مشاور در پورتال پژوهشی

۳-    بارگذاری پروپوزال توسط دانشجو در پورتال پژوهش

۴-    اخذ تاییدیه پروپوزال از استاد راهنما و مشاور در پورتال پژوهشی

۵-    اخذ تاییدیه پروپوزال از گروه آموزشی و تصویب پروپوزال

  متولی پاسخ به سوال: پژوهش دانشکده

۸- نحوه نگارش پایان نامه به چه صورت می باشد؟

نگارش پایان نامه بر اساس “آیین نامه نگارش پایان نامه” می باشد که در سایت دانشگاه و لینک معاونت پژوهش ارائه گردیده است.

۹- چه زمانی دانشجو مجاز به دفاع از پایان نامه خود می باشد؟

برای دفاع از پایان نامه لازم است دانشجو به موارد زیر توجه نماید:

۱-    لزوم سپری شدن حداقل ۶ ماه از زمان تصویب پروپوزال

۲-    اخذ نمره قبولی در کلیه دروس ارائه شده و درج نمره در کارنامه

۳-    معدل کل دانشجو بایستی حداقل ۱۴ باشد.

  متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده / پژوهش دانشکده

۱۰- روند تعیین روز دفاع و برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه به چه صورت می باشد؟

برای تعیین روز دفاع از پایان نامه لازم است دانشجو به موارد زیر توجه نماید:

۱-    ارسال برگه درخواست صدور وضعیت تحصیلی به حوزه پژوهش دانشکده صرفا از طریق ایمیل

۲-    پیگیری صدور تاییدیه وضعیت تحصیلی از کارشناس آموزش رشته مربوطه

۳-    بارگذاری آخرین ویرایش پایان نامه در پورتال پژوهش (قسمت الصاق پایان نامه)

۴-    اخذ تاییدیه برای آمادگی دفاع از استاد راهنما و استاد مشاور (در صورت داشتن مشاور)

۵-    اخذ تاییدیه مدیر گروه و تعیین استاد داور توسط ایشان

۶-    اخذ تاییدیه از استاد داور

۷-    تعیین تاریخ دفاع در پورتال پژوهش (با رعایت فاصله زمانی حداقل ۷ روز کاری از زمان درخواست)

   متولی پاسخ به سوال: آموزش دانشکده / پژوهش دانشکده

۱۱- فرم درخواست صدور وضعیت تحصیلی را از کدام قسمت سایت می توان دریافت نمود؟

فرم درخواست صدور وضعیت تحصیلی در لینک معاونت پژوهشی سایت قسمت فرم­ها و در منوی پایان نامه موجود می باشد.

       متولی پاسخ به سوال: پژوهش دانشکده

۱۲- تعداد اعضای کمیته نظارت و داوری در جلسه دفاع چند نفر می باشد؟

اعضای حاضر در جلسه دفاع شامل استاد راهنما، استاد مشاور و یک نفر استاد داور می باشند. لازم به ذکر است در مورد دانشجویانی که استاد مشاور ندارند، تعداد اساتید داور به دو نفر افزایش می یابد.

     متولی پاسخ به سوال: پژوهش دانشکده

۱۳- هماهنگی برای حضور اعضای کمیته نظارت و داوری به چه صورت می باشد؟

هماهنگی جهت حضور اعضای کمیته نظارت و داوری در جلسه دفاع منحصرا بر عهده دانشجو می باشد و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه ندارد. دانشجو شخصا با اساتید مورد نظر ارتباط برقرار نموده و جلسه دفاع را هماهنگ می نماید.

   متولی پاسخ به سوال: پژوهش دانشکده

۱۴- شیوه تعیین نمره پایان نامه دانشجویان به چه صورت می باشد؟

نمره دفاع دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد ۱۸ نمره ارزیابی خواهد شد. ۲ نمره باقی مانده به مقاله اختصاص دارد. هماهنگی برای ۲ نمره مقاله مستخرج از پایان نامه صرفا از طریق کارشناسان پژوهش مستقر در ستاد معاونت پژوهش واقع در ساختمان شماره ۱ (ملاصدرا) انجام می پذیرد.

توجه بسیار مهم: دانشجویانی که مراحل تصویب پروپوزال خود را از تاریخ ۲۶/۰۸/۹۴ به قبل شروع نموده اند یا به عبارت دیگر تصویب پروپوزال آن ها به صورت الکترونیکی انجام نگرفته و در پورتال ثبت نگردیده است بعد از صدور برگه وضعیت تحصیلی توسط کارشناس آموزش بایستی فرم اعلام امادگی دفاع (فرم شماره ۱ و۲) را به صورت فیزیکی به امضای اساتید راهنما، مشاور (در صورت وجود)، مدیر گروه و داور برسانند. لازم به ذکر است که فرم اعلام آمادگی دفاع در همان ادرس فرم درخواست صدور وضعیت تحصیلی (ذکر شده در سوال ۱۱) قرار دارد.

سوالات فارغ التحصیلان

  1. پس از دفاع از پایان نامه خود چگونه برای شروع مراحل فارغ التحصیلی اقدام نمایم؟

پس از دفاع دانشجو و انجام امور پژوهشی لازم در حوزه معاونت پژوهشی و اتمام آن، صورتجلسه دفاع دانشجو از حوزه معاونت پژوهشی به دانشکده مربوطه ارسال و با دریافت آن، مراحل فارغ التحصیلی دانشجو در دانشکده آغاز می شود.

متولی پاسخ به سوال: پژوهش دانشکده / فارغ التحصیلان دانشکده

  1. چگونه از اتمام مراحل فارغ التحصیلی خود در دانشکده مطلع شوم؟

با مراجعه به  سامانه خدمات الکترونیکی قسمت تسویه حساب می توانید از مراحل انجام کار فارغ التحصیلی خود مطلع شوید.

 متولی پاسخ به سوال: فارغ التحصیلان دانشکده

  1. مدت زمان انجام مراحل فارغ التحصیلی در دانشکده چقدر است و چگونه آغاز می شود؟

پس از دریافت صورتجلسه دفاع توسط دانشکده از حوزه معاونت پژوهشی، با ورود به سامانه تسویه حساب و ثبت درخواست تسویه حساب فارغ التحصیلی، مراحل فارغ التحصیلی هر دانشجو آغاز می شود و حداکثر ۲۵ روز کاری در دانشکده به طول می انجامد و پس از آن پرونده جهت انجام مراحل بعدی به اداره کل فارغ التحصیلان دانشگاه ارسال می گردد.

متولی پاسخ به سوال: فارغ التحصیلان دانشکده

  1.  از نحوه پیشرفت مراحل فارغ التحصیلی خود چگونه مطلع شوم؟

انجام مراحل فارغ التحصیلی هر دانشجو و صدور فرم های مربوطه بر عهده دانشکده مربوطه می باشد. در صورت وجود هرگونه موردی که دانشجو باید نسبت به رفع آن مبادرت ورزد، مراتب طی پیامی از سوی کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده در سامانه تسویه حساب قابل مشاهده می باشد.

متولی پاسخ به سوال: فارغ التحصیلان دانشکده

  1. پس از انجام مراحل تسویه حساب ، مراحل بعدی فارغ التحصیلی چگونه خواهد بود؟

پس از انجام مراحل تسویه حساب و تکمیل امور مربوط به فارغ التحصیلی هر دانشجو در دانشکده مربوطه، پرونده ایشان جهت انجام مراحل مربوط به صدور مدرک تحصیلی به اداره فارغ التحصیلان کل ارسال می شود.

متولی پاسخ به سوال: فارغ التحصیلان دانشکده

سوالات متداول تکمیلی شورا و کمیسیون موارد خاص

۱-   در صورت بارداری یا زایمان برای درخواست مرخصی چه باید کرد ؟

باید مدارک مستند (در صورت بارداری گواهی پزشکی به همراه آزمایشات مربوطه و در صورت زایمان و تولد نوزاد اصل وکپی شناسنامه خود و فرزند به همراه درخواست مرخصی به دانشگاه ارائه بدهید ( می توانید  یک نیمسال قبل از زایمان  و چهار نیمسال بعد از زایمان(جمعاً ۵ نیمسال) مرخصی تحصیلی بگیرید.

ارسال مدارک از طریق پست الکترونیکی shora@iauec.ac.ir  میسر می باشد.

 

۲-   تغییر نمرات چگونه اعمال می شوند ؟

در صورت موافقت استاد با تغییر نمره ، پس از طرح و موافقت شورای آموزشی تغییر نمرات در سیستم اعمال می گردد.

۳-   چه زمانی باید درخواست مرخصی خود را اعلام نمایم ؟

مطابق آیین نامه می بایست دو هفته قبل از شروع ترم درخواست خود را به اداره شورا ها ارسال نمایید.

۴-   برای دفاع از پایان نامه حداقل معدل کل چقدر باید باشد؟ ۱۴

 

۵-   در صورتی که معدل کل پس از گذراندن واحدهای درسی به ۱۴ نرسد چه باید بکنیم ؟

درخواست اخذ درس جهت جبران معدل کل به اداره شوراها ارائه نموده و پس از موافقت شورای آموزشی واحد بر اساس نظر مدیر محترم گروه تعدادی واحد درسی جهت جبران معدل کل به شما ارائه می شود.

 

۶-   درصورتی که قادر به شرکت در امتحانات نباشیم چه باید بکنیم ؟

غیبت های شما طبق بخشنامه موجه خواهد شد.

۷-  چگونه می توان در خواست خودمان را در خصوص موارد بالا به شورا ارجاع دهیم ؟

 

از طریق پست الکترونیکی shora@iauec.ac.ir

تماس تلفنی: ۰۲۱۴۲۸۶۳۰۰            داخلی: ۲۰۳-۲۵۱-۲۵۳

سوالات متداول تکمیلی اداره امتحانات

 قبل از برگزاری امتحانات

۱-   تاریخ برگزاری امتحانات از چه زمانی لحاظ می گردد؟

تاریخ امتحانات در زمان انتخاب واحد برای دانشجویان قابل رویت می باشد لکن در صورت نیاز اداره امتحانات واحد باتوجه به فضای آموزشی مورد نیاز و سایر الزامات برای برگزاری امتحانات اقدام به تغییر روز یا ساعت امتحانات در بازه زمانی مندرج در تقویم آموزشی خواهد نمود.

۲-   چه زمانی امکان تعیین و یا تغییر حوزه امتحانی وجود دارد؟

لازم است دانشجویان گرامی در دو زمان متفاوت نسبت به انتخاب و یا تغییر حوزه امتحانی خود اقدام نمایند:

الف) زمان ثبت نام اولیه یا انتخاب واحد.

ب) دو هفته قبل از شروع امتحانات.

با توجه به اینکه باز شدن انتخاب محل آزمون در بازه زمانی محدودی صورت میگیرد، لازم است دانشجویان به اطلاعیه های مندرج در سایت اصلی حتماً دقت نمایند، چرا که تغییر محل آزمون امکان پذیر نمی باشد.

۳-   در صورت بسته شدن انتخاب شهر محل آزمون آیا امکان تعیین حوزه امتحانی وجود دارد؟

 خیر، در صورتی که دانشجویی موفق به انتخاب حوزه امتحانی نشود و دسترسی بسته شده باشد، به صورت پیش فرض حوزه ایی که دانشجو در نیمسال قبلی انتخاب کرده است برای دانشجو لحاظ خواهد شد.

۴-    آیا امکان انتخاب ۲ یا چند حوزه به عنوان محل برگزاری امتحان برای دانشجو وجود دارد؟

خیر، دانشجویان گرامی موظف می باشند کلیه امتحانات خود را فقط در یک حوزه (که از قبل انتخاب نموده اند) برگزار نمایند، بنابراین در انتخاب محل آزمون دقت لازم مبذول فرمایید.

۵-   چه زمانی کارت ورود به جلسه امتحان قابل رویت است؟

لازم است دانشجویان گرامی با توجه به اطلاعیه های مندرج در سایت دانشگاه، حدوداَ یک هفته قبل از شروع اولین امتحان با باز شدن دسترسی نسبت به دریافت کارت آزمون خود از طریق سیستم اتوماسیون (در منوی امور آموزشی > کارت ورود به جلسه)  اقدام نمایند.

۶-   آدرس حوزه امتحانی شهرستانها در کدام بخش سایت قابل مشاهده است؟

در اطلاعیه هایی که جهت انتخاب حوزه امتحانی در سایت دانشگاه قرار داده شده است، آدرس محل برگزاری امتحانات برای کلیه حوزه ها درج گردیده است، همچنین در سامانه خدمات الکترونیکی وکارت ورود به جلسه آزمون نیز آدرس کامل محل برگزاری امتحانات با توجه به شهر انتخابی دانشجو لحاظ شده است.

در حین برگزاری امتحانات

۷-   چگونه درسی را می توان حذف کرد؟

در صورتی که دانشجو در امتحان درس مربوطه شرکت ننماید ، آن درس حذف خواهد شد و نیازی به پیگیری نیست.

۸-   آیا می توانیم در جلسه امتحان حضور یابیم و بعد درس را حذف کنیم؟

بر اساس بخشنامه آموزشی دانشجو تا ۱۵ دقیقه بعد از مشاهده سوالات می تواند جلسه امتحان را ترک کند ،مشروط بر اینکه صورت جلسه امتحانی را امضا ننماید و بالطبع آن درس برای ایشان حذف خواهد شد.

۹-   در صورتی که درسی حذف شود آیا نمره صفر برای آن درس لحاظ میگردد؟

خیر، برای دانشجو در آن درس غیبت موجه ثبت خواهد شد.

۱۰-    در صورتی که دو امتحان در یک روز و یک ساعت داشته باشیم چگونه باید امتحان دهیم؟

برای این دانشجویان مشکلی وجود نخواهد داشت، فقط باید قبل از شروع امتحان حتما به مسئول برگزاری امتحانات حوزه مربوطه، موضوع اطلاع داده شود. برگه امتحان اول ( دانشجو مجاز به انتخاب است) در اختیار دانشجو قرار داده میشود و پس از اتمام زمان آزمون اول، بدون خروج دانشجو از جلسه امتحان، برگه دوم در اختیار وی قرار داده میشود و در هر دو امتحان زمان کامل در اختیار دانشجو قرار داده میشود.

۱۲- آیا امکان تغییر حوزه امتحانی در حین برگزاری امتحانات وجود دارد؟

خیر

۱۳- تا چند دقیقه بعد از شروع امتحان امکان حضور در جلسه وجود دارد؟

بر اساس بخشنامه تا ۱۵ دقیقه بعد از شروع امتحان امکان حضور با تاخیر دانشجو در جلسه وجود دارد، مشروط بر اینکه دانشجویی از جلسه امتحان خارج نشده باشد و پس از آن زمان از پذیرش دانشجوی متاًخر ممانعت بعمل خواهد آمد.

بعد از برگزاری آزمون

۱۴-چه زمانی نمرات اعلام می شود؟

با توجه به اینکه اعلام نمرات از طرف اساتید محترم و با دسترسی ثبت ایشان صورت می گیرد، اساتید موظف می باشند حداکثر یک تا دو هفته بعد از دریافت اوراق امتحانی خود نسبت به اعلام نمرات اقدام نمایند.

۱۵-اولین بخشی که نمرات قابل مشاهده می باشد؟

لازم است دانشجویان با مراجعه به سیستم اتوماسیون به آدرس http://automation.iauec.ac.ir/login.aspx

در منوی( امور آموزشی > اعتراض نمرات )نسبت به مشاهده نمرات خود اقدام نمایند.

۱۶- نحوه اعتراض به نمره اولیه به چه صورت و  چند روز می باشد؟

بلافاصله بعد از ثبت نهایی نمرات توسط اساتید، امکان مشاهده نمره برای دانشجویان در بخش اعتراض نمرات امکان پذیر میباشد و تا ۳ روز  نیز دسترسی اعتراض به نمره برای دانشجو باز می باشد.

۱۷ -چگونه پیگیر اعتراضاتی که به صورت سیستمی ثبت کرده ایم باشیم ؟

در صورت تغییر نمره توسط استاد در بخش نمره تجدید نظر “ارجاع به شورا” نمایش داده خواهد شد.

در صورت عدم تغییر نمره توسط استاد در بخش نمره تجدید نظر “بدون تغییر” نمایش داده خواهد شد.

لذا در صورت تغییر نمره  توسط استاد پس از طرح در شورای آموزشی و موافقت با تغییر نمره اعلام شده، نمره تغییر یافته در کارنامه اعمال گردیده و قابل مشاهده خواهد بود.

۱۸- در صورت اتمام زمان اعتراض و عدم ثبت اعتراض به صورت سیستمی، آیا امکان باز شدن دسترسی ثبت اعتراض و یا پیگیری اعتراض به صورت دستی وجود دارد؟

خیر

۱۹- در صوتی که به اشتباه برای یک درس اعتراض ثبت نماییم آیا امکان حذف اعتراض وجود دارد؟

خیر. لازم به ذکر است درصورت ثبت اعتراض به نمره، کاهش نمره وجود نخواهد داشت.

۲۰-در صورتی که قبلا اعتراض را ثبت کرده باشیم و بخواهیم توضیحی برای اعتراض خود ثبت نماییم یا مجددا توضیحات را ویرایش نماییم آیا امکان این کار وجود دارد؟

خیر

سوالات متداول تکمیلی اداره ثبت نام 

۱- آیا در واحد الکترونیکی می توان در مقطع ارشد، بدون آزمون ثبت نام کرد؟

خیر.از طریق شرکت در آزمون امکان پذیر می باشد.

۲- در مقطع کارشناسی (بدون آزمون) در چه رشته هایی می توان ثبت نام کرد؟

 این واحد تنها در رشته مهندسی فناوری اطلاعات ثبت نام دارد.

۳- نتایج آزمون سراسری دانشگاه آزاد (مقطع ارشد) چه زمانی اعلام می شود؟

در شهریور ماه

 

۴- مراحل ثبت نام در واحد الکترونیکی به چه صورت است؟

ثبت نام در واحد الکترونیکی در دو مرحله انجام می شود، لازم است کلیه اطلاعیه های مربوط به ثبت نام را با دقت مطالعه نموده و براساس آن اقدام به ثبت نام نمایید.

- ابتدا پس از قبولی در آزمون، در بازه زمانی تعیین شده به سامانه ثبت نام واحد الکترونیکی (reg.iauec.ac.ir) مراجعه نموده و ضمن بارگذاری مدارک خواسته شده، شهریه اولیه را نیز واریز می نمائید.

- سپس مدارک اعلام شده را جهت تشکیل پرونده فیزیکی، به آموزش واحد ارسال می کنید.

 

۵- برای ثبت نام اینترنتی چه مدارکی لازم است؟

تصویر صفحات شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت (مخصوص آقایان)، عکس، گواهینامه موقت یا دانشنامه مقطع پایه و ریزنمرات

 

۶- برای تشکیل پرونده فیزیکی، حتما باید مدارک را پست کنیم؟

خیر. با توجه به اطلاعیه مندرج در سایت واحد به دو روش ارسال پستی و مراجعه حضوری می توانید این کار را انجام دهید.

 

۷- آیا مدارک معادل قابل قبول است؟

مدارک معادل متعلق به ورودی های سال ۱۳۷۷ و ماقبل آن، قابل قبول است. در غیر اینصورت می بایست مدرکی دال بر شرکت و قبولی در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل مورد تایید وزارت علوم ارائه نمایید.

۸- اگر یک ترم یا یک سال از تاریخ پذیرش ما در واحد الکترونیکی گذشته باشد، می توانیم ثبت نام کنیم؟

بله تا یک سال (دو ترم) رزرو می ماند.

۹- اگر در طول تحصیل، به مدرک تحصیلی مقطع قبلی نیاز داشتیم، می توانیم آن را موقتا تحویل بگیریم؟

بله با قراردادن وثیقه می توانید موقتاً (برای چند روز) مدرک تحصیلی را در اختیار داشته باشید.

 

بازتاب از سایت