کارگاه مجازی تجهیزات پزشکی در واحد الکترونیکی

کارگاه مجازی تجهیزات پزشکی در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

 

این کارگاه که از ۱۲ دی ماه آغاز شده است تا ۲۰ دی ادامه دارد. حاضران در این جلسه به صورت آنلاین در کارگاه حضور داشتند. این نشست در شش جلسه و از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.

 

شایان ذکر است واحد الکترونیکی به عنوان بزرگترین دانشگاه الکترونیکی کشور با در اختیار گذاشتن زیرساخت های فنی و برگزاری دوره های آنلاین درر موضوعات مختلف و با همکاری سازمان های مختلف دوره هایی برگزار کرده است که با استقبال فراوان مخاطبان مواجه شده است.