امور شهریه

شماره تلفن داخلی:

کارشناسان مالی: ۳۲۲-۱۴۲-۳۱۷-۳۸۴

مدیر امور مالی:۳۵۶

ایمیل:

finance@iauec.ac.ir

 

ساختمان شماره ۱: 

     *  تهران- ونک- خیابان ملاصدرا – شیراز جنوبی- کوچه سرو – پلاک ۷- طبقه دوم – اتاق ۳۰۹

 

جدول زمانبندی ساعت پاسخگویی تلفنی کارشناسان معاونت اداری و مالی

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

حوزه

داخلی

کارشناس

۸:۳۰-۱۱

۸:۳۰-۱۱

۸:۳۰-۱۱

۸:۳۰-۱۱

۸:۳۰-۱۱

پاسخ به سوالات مالی دانشجویان

۳۲۲

آقای رستمی

-

-

۱۴-۱۶

-

۱۴-۱۶

پاسخ به سوالات مالی دانشجویان و کسورات قانونی مربوط به پایان نامه ها

۱۴۲

آقای مرتازی

-

-

-

۱۴-۱۶

-

کسورات قانونی حق التدریس

۳۱۳

آقای احمدی

۸:۳۰-۱۱

۸:۳۰-۱۱

۸:۳۰-۱۱

۸:۳۰-۱۱

۸:۳۰-۱۱

پاسخ به سوالات مالی دانشجویان

۳۸۴

آقای دولتشاهی

-

۱۰_۱۳

-

۱۰_۱۳

۱۰_۱۳

صندوق رفاه و وام دانشجویان

۳۲۱

خانم مخدومی

۱۰_۱۳

-

۱۰_۱۳

-

-

صندوق رفاه و وام دانشجویان

۳۲۳

خانم سلطانعلی