تماس با صندوق رفاه

شماره تلفن داخلی:

۳۲۱-۳۲۳

ایمیل:

sandoghrefah@iauec.ac.ir

 

ساختمان شماره ۲: 

     *  تهران- خیابان پاسداران- نیستان نهم- نبش خیابان رام- پلاک ۵- طبقه دوم- واحد ۲۰۳/۱

ساعات پاسخگویی روزهای پاسخگویی داخلی نام ونام خانوادگی ردیف

۱۰-۱۳

شنبه- یک شنبه- سه شنبه

۳۲۱

خانم مخدومی

۱

۱۰-۱۳

دوشنبه – چهارشنبه

۳۲۳

خانم سلطانعلی

۲