تمدید مهلت تشکیل پرونده جهت دریافت وام بلند مدت وزارت علوم

       به اطلاع  دانشجویانی که تمایل به دریافت وام بلند مدت وزارت علوم را دارند می رساند

مهلت تشکیل پرونده تا تاریخ ۹۴/۱۲/۱۲ تمدید گردید.