استفاده از خدمات کلینیک ویژه واحد دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

Written by معاونت اداری و مالی. Posted in اطلاعیه ها(کارکنان)

با توجه به هماهنگی بعمل آمده با مدیریت کلینیک ویژه واحد دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی” در خصوص ارائه خدمات دندانپزشکی با ۲۰ درصد تخفیف به پرسنل و افراد تحت تکفل آنها

                   همکاران محترم می توانند با دریافت معرفی نامه از اداره منابع انسانی، اداری و پشتیبانی واحد 

جهت انجام خدمات دندانپزشکی تا ۲۰ درصد تخفیف دریافت نمایند.

آدرس: خ پاسداران- نیستان دهم – شماره ۴- تلفن  ۳-۲۲۵۶۴۵۷۱