اداره امتحانات


 

Khademi

مسئول اداره امتحانات :

سرکار خانم خادمی

داخلی ۲۳۳

کارشناسان اداره امتحانات :

خانم توکلی – داخلی ۲۳۱

خانم شمسی – داخلی ۱۸۵

شماره تلفن تماس :

۴۲۸۶۳۰۰۰-۰۲۱

آدرس پستی:

پاسداران، خیابان نیستان هشتم، خیابان رام، نبش نیستان نهم، ساختمان شماره ۲، طبقه ۴، واحد ۴۰۳/۲