اداره ثبت نام

 

Kiyan

مسئول اداره ثبت نام :

جناب آقای کیان

داخلی ۲۳۵

کارشناس اداره ثبت نام :

آقای شاه قلعه – داخلی ۲۲۳

شماره تلفن تماس :

۴۲۸۶۳۰۰۰-۰۲۱

آدرس پستی:

پاسداران، خیابان نیستان هشتم، خیابان رام، نبش نیستان نهم، ساختمان شماره ۲، طبقه ۴، واحد ۴۰۳/۴