اداره کارگزینی هیات علمی

 

مسئول اداره کارگزینی هیات علمی

سرکار خانم نیلوفر راغبی

 

شماره تماس: ۴۲۸۶۳۰۰۰ داخلی ۲۱۴

آدرس پست الکترونیکی : Ap@iauec.ac.ir

آدرس پستی:

پاسداران، خیابان نیستان هشتم، خیابان رام، نبش نیستان نهم، ساختمان شماره ۲، طبقه۵، واحد ۲/۵۰۲

 

شرح وظایف اداره کارگزینی هیات علمی:

۱-    بررسی و صدور احکام کارگزینی اعضای هیات علمی شامل: ‌افزایش حقوق سالیانه، ارتقاء مرتبه علمی، ترفیع پایه و سنوات آموزشی و … بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.

۲-    بررسی ساعت موظف تدریس اعضای هیات علمی و تعیین کسری و مازاد موظفی تدریس

۳-    انجام مکاتبات مربوط به قطع و برقراری حقوق اعضای هیات علمی با معاونت اداری و مالی و تهیه لیست کارکرد اساتید در آخر هر ماه

۴-    امور مربوط به بیمه تکمیلی و بیمه عمر اساتید ( اعم از تکمیل فرم و ارسال آن به معاونت اداری و مالی) و همچنین اقدام جهت تعویض و تمدید دفترچه عضو هیات علمی و افراد تحت تکفل.

۵-    انجام کلیه مکاتبات مربوط به اعضای هیات علمی شامل مراتب مربوط به گزینش عمومی، مکاتبات مربوط به گزینش و صلاحیت علمی اعضای هیات علمی با سازمان مرکزی و هیات اجرایی جذب استان تهران و پیگیری مراتب

۶-     نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های مربوط به استخدام، انتقال و ماموریت اعضای هیات علمی در واحد

۷-    گزارش بازخرید سنوات و مرخصی اعضای هیات علمی

۸-    صدور گواهی اشتغال به کار برای اعضای هیات علمی

۹-    انجام کلیه امور مربوط به مدیران گروه‌های آموزشی واحد شامل اخذ گزارش حضور از دانشکده مربوطه، محاسبه حق الزحمه،  پیگیری پرداخت ها

۱۰-    تهیه وتنظیم انواع گزارش‌ها و خلاصه وضعیت اعضای هیات علمی و مدیران گروه‌های آموزشی جهت ارائه به مسئولان واحد

۱۱-    امور مربوط به عقد قرارداد با مدیران گروه‌های آموزشی

۱۲-    بررسی مدارک و نظارت بر تکمیل پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه علمی جهت طرح و بررسی در جلسات کمیته ارتقاء واحد و ارسال آن به سازمان مرکزی.

۱۳-    تهیه صورتجلسات مربوط به کمیته ترفیعات اعضای هیات علمی و ارائه گزارش به مسئولان واحد.

۱۴-    تهیه لیست های مربوط به عیدی، پاداش و دیگر تسهیلات رفاهی ویژه اعضای هیات علمی و گرازش آنها