سامانه های مرتبط با امور هیأت علمی

images سامانه ثبت اطلاعات اساتید

ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک اساتیدی که تمایل به تدریس در واحد الکترونیکی دارند از طریق این سامانه صورت می گیرد.

 

images سامانه امور اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی، صدور شناسه تدریس، مأموریت و انتقال از طریق این سامانه صورت می گیرد.

 

images سامانه خدمات الکترونیکی

دسترسی به سامانه های امتحانات و رزرواسیون کلاسهای حضوری، پورتال پژوهشی و ویرایش اطلاعات فردی اساتید از طریق این سامانه میسر می باشد.

 

images سامانه مدیریت یادگیری

کلیه کلاسهای درسی واحد الکترونیکی از طریق این سامانه و بصورت الکترونیکی برگزار می گردد.

images سامانه اتوماسیون

ثبت نمرات، مشاهده برنامه کلاسها و امتحانات، دریافت لیست حضور و غیاب کلاسها و غیره از طریق این سامانه میسر می باشد.