آیین‌نامه‌ها

 

آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به امور آموزشی:
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی نا پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته
آیین‌نامه‌ آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته
قرارداد دکتری پژوهش محور
ذستورالعمل محاسبه هزینه انصراف از تحصیل و کمک هزینه شهریه، وقفه تحصیلی، مرخصی تحصیلی، معادلسازی دروس رشته های پزشکی و غیرپزشکی ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
ابلاغ واحدهای دوره دکتری (PHD) برای ورودی های ۹۴ و بعد از آن ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
شیوه نامه ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی (آموزشی – پژوهشی) ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
موجه نمودن غیبت دانشجویان ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بخشنامه جدی وقفه تحصیلی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
تسری در بخشنامه بازگشت به تحصیل ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
شیوه نامه اجرایی کارشناسی ارشد ناپیوسته لازم الاجرا برای ورودی های ۹۵ به بعد ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
دروس جبرانی دوره دکتری ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
موجه نمودن غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
یکسان سازی نمره های آزمون زبان ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
حداقل نمره قبولی در درس وصایای حضرت امام ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
بیمه حوادث دانشجویان خارجی مقیم کشور ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر از کتاب های تالیفی و ترجمه ای در مورد اعتیاد ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
حذف درس به دلیل غیبت دانشجو در امتحان ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
حذف درس زبان جبرانی برای دوره دکتری زبان ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
هدایت تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
نحوه ثبت نام و انتخاب واحدهای پایان نامه دانشجویان دکتری پژوهش محور ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
نحوه ثبت نام و انتخاب واحدهای پایان نامه دانشجویان دکتری پژوهش محور ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
معافیت تمدید شهریه رساله دکتری ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
آیین نامه دکتری پژوهش محور ۱۳۹۳/۰۲/۰۹
آیین نامه دوره دکتری ۱۳۸۳/۱۱/۲۰