دپارتمان شیمی

departments شیمی دارویی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments شیمی – شیمی پلیمر(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments فیتو شیمی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments شیمی – شیمی کاربردی (chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments شیمی – شیمی تجزیه (chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments شیمی – شیمی معدنی (chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments شیمی – شیمی فیزیک (chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments شیمی – شیمی الی (chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments شیمی – شیمی و فناوری اسانس(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments علوم و فناوری نانو- نانو شیمی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) شیمی گرایش شیمی کاربردی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) شیمی گرایش شیمی تجزیه(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) شیمی گرایش شیمی معدنی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) شیمی گرایش شیمی فیزیک(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) شیمی گرایش شیمی آلی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

 

کارشناس گروه : سرکار خانم بلوچی  ایمیل :  f_balouchi@iauec.ac.ir

شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ – داخلی ۳۷۶

 

مدیر گروه : جناب آقای دکتر علیرضا فیض بخش (رزومه)

شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ - داخلی ۶۲۵

ایمیل : ali.fb1973@yahoo.com

روز حضور: چهار شنبه (ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۰۰) پاسخگویی آنلاین: شنبه (ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰) 

محل دفتر : ساختمان شماره ۲ ( پاسداران )طبقه اول – دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین (رزومه)