ارتباط تصویری

departments تصویر سازی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments ارتباط تصویری(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments طراحی صنعتی (chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

 

کارشناس گروه : سرکار خانم بلوچی  ایمیل :  f_balouchi@iauec.ac.ir

شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ – داخلی ۳۷۶

 

معاون گروه : سرکار خانم دکتر پرناز گودرز پروری 

ایمیل : goodarzi.parnaz@yahoo.com

روز حضور: سه شنبه (ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰) پاسخگویی آنلاین: سه شنبه (ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰) 

محل دفتر : ساختمان شماره ۲ ( پاسداران )طبقه اول – دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین (رزومه)