ارتباط تصویری

departments تصویر سازی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments ارتباط تصویری(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments طراحی صنعتی (chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

 

کارشناس آموزش : جناب آقای پرویزی × شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ - داخلی: ۳۸۶  × ایمیل :  novin@iauec.ac.ir

 ——————————————————

مدیرگروه : سرکار خانم دکتر پرناز گودرز پروری × شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ - داخلی ۶۲۵ ×

ایمیل : goodarzi.parnaz@yahoo.com

روز حضور: یکشنبه (ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰) پاسخگویی آنلاین: دوشنبه (ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰) 

محل دفتر : ساختمان شماره ۲ ( پاسداران )طبقه اول – دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین