دپارتمان فلسفه

departments فلسفه(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments فلسفه علم(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments فلسفه و حکمت اسلامی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) فلسفه(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) فلسفه تطبیقی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) فلسفه علم(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

 

کارشناس گروه : سرکار خانم بلوچی  ایمیل :  f_balouchi@iauec.ac.ir

شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ – داخلی ۳۷۶

مدیر گروه :جناب آقای دکتر گوهری (رزومه)

شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ - داخلی ۶۲۶

ایمیل : Gohari_a@yahoo.com

روز حضور: چهارشنبه (ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰) ، پنجشنبه (ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۶:۰۰) پاسخگویی آنلاین: دوشنبه (ساعت ۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰)

محل دفتر : ساختمان شماره ۲ ( پاسداران )طبقه اول – دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین