فرآیند تصویب پروپوزال و فرم های دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین

فرآیند تصویب پروپوزال دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین :

کلیه دانشجویان و اساتید محترم واحد الکترونیکی می بایستی کلیه مراحل پایان نامه ( شامل ثبت موضوع،انتخاب استاد راهنما و مشاور،  ثبت پروپزال و … ) را بصورت الکترونیکی و از طریق پورتال پژوهش  انجام دهند.

 

راهنمای پورتال – ویژه دانشجویان

راهنمای پورتال – ویژه اساتید

 

 

فرم های دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین :

  • برگه انتخاب استاد راهنمای پایان نامه(word)
  • فرم پروپوزال (پیشنهاد تحقیق) دانشجویان کارشناسی ارشد (word) (pdf)
  • فرم درخواست صدور وضعیت تحصیلی (word) (pdf)
  • فرم اعلام آمادگی دفاع (فرم)
  • فرم تعیین تاریخ دفاع (فرم)
  • فرم درخواست دفاع آنلاین (فرم)
  • فرم معرفی نامه (فرم)
  • گزارش پیشرفت ۳ ماهه پایان نامه (فرم)
  • فرم انصراف از مقاله (فرم)